पतसंस्थेचे कर्मचारी वर्ग

आधुनिक बँकिंग सुविधा ज्या सुरक्षित आणि वेगवानही आहे.

अतूट बंधनाचे नाते म्हणजे. श्री शुभलक्ष्मी क्रेडिट को.ऑपरेटिव्ह सोसायटी लि.

पारडी शाखासंस्थेचे प्रामाणिक व एकनिष्ठ कर्मचारी वर्ग.

क्र. कर्मचारी चे नाव पद
श्री. विनायक गोविंदराव मांडवकर सी. ई. ओ.
श्री. सुनिल फतुजी नागोसे व्यवस्थापक
श्री. प्रकाश कवडूजी झाडे संगणक प्रशासकीय अधिकारी
श्री. रमेश विठोबा तिवाडे पासिंग ऑफिसर
श्री. मनीष रेखरामजी बोकडे वसुली अधिकारी
श्री गजानन भिवाजी लांजेवार सहा. वसुली अधिकारी
सौ. गौरी प्रशिन चिपाटे लिपीका
श्री. विलास निळकंठरावजी कटारे जेष्ठ लिपिक
श्री. विजय हरिभाऊ कैकाडे जेष्ठ लिपिक
१० श्री. शुभम महादेव सुर्यवंशी लिपिक
११ श्री. किशोर बालचंद्र मारोडे लिपिक
१२ श्री. सुनिल उकंडराव वंजारी लिपिक
१३ श्री. चंद्रकांत विठ्ठलराव बांगडे लिपिक
क्र. कर्मचारी चे नाव पद
१४ कु. रेखा रामरावजी बावनकुळे लिपीका
१५ सौ. मिनाक्षी रमेश खापरे लिपीका
१६ सौ. शिल्पा अनुप सार्वे लिपीका
१७ सौ. सविता नरेशजी ब्राम्हणकर लिपीका
१८ सौ. शितल कमलाकरजी कामडी लिपीका
१९ श्री. सुरज देवरावजी प्रगट लिपिक
२० श्रीमती इंदुबाई भगवानजी भोकरे शिपाई
२१ श्री. प्रमोद अर्जुन कुंजलकर शिपाई
२२ श्री. कैलास रघुनाथजी रारोकर शिपाई
२३ श्री. किशोर प्रभाकरजी आग्रे सुरक्षा कर्मचारी
२४ श्री. दीपक चिरकूटराव डोनारकर वाहनचालक
२५ श्री. दिनेश पुरुषोत्त्तमजी देशमुख वाहनचालक
२६ श्री. वाल्मिक शंकरराव कोवे वाहनचालक/शिपाई

दिघोरी शाखाक्र. कर्मचारी चे नाव पद
श्री. प्रभाकर भैय्यालालजी धोपटे शाखा अधिकारी
सौ. हर्षा हर्षल पोतदार लिपीका
श्री. किशोर नारायणजी बुध्दे लिपिक
श्री. प्रवीण वामनराव येरणे शिपाई/वाहनचालक