पतसंस्थेचे कर्मचारी वर्ग

आधुनिक बँकिंग सुविधा ज्या सुरक्षित आणि वेगवानही आहे.

अतूट बंधनाचे नाते म्हणजे. श्री शुभलक्ष्मी क्रेडिट को.ऑपरेटिव्ह सोसायटी लि.

पारडी शाखासंस्थेचे प्रामाणिक व एकनिष्ठ कर्मचारी वर्ग.

क्र. कर्मचारी चे नाव पद
श्री. विनायक गोविंदराव मांडवकर सी. ई. ओ.
श्री. सुनिल फतुजी नागोसे व्यवस्थापक
श्री. प्रकाश कवडूजी झाडे प्रशासकीय अधिकारी
श्री. रमेश विठोबा तिवाडे पासिंग ऑफिसर
श्री. मनीष रेखरामजी बोकडे वसुली अधिकारी
श्री गजानन भिवाजी लांजेवार सहा. वसुली अधिकारी
श्री. किशोर नारायणजी बुध्दे रोखपाल
श्री. विलास निळकंठरावजी कटारे जेष्ठ लिपिक
विजय हरिभाऊ कैकाडे जेष्ठ लिपिक
१० कु. कुलजित कौर रा. टांक रोखपाल
क्र. कर्मचारी चे नाव पद
११ कु. रेखा रामरावजी बावनकुळे लिपिक
१२ कु. हर्षा गणेशरावजी मुजुम्ले लिपिक
१३ कु. शिल्पा देवराव माटे लिपिक
१४ श्री. कैलास रघुनाथजी रारोकर शिपाई
१५ श्रीमती इंदुबाई भगवानजी भोकरे शिपाई
१६ श्री. चेतन विनोद भुरे शिपाई
१७ श्री. सुरज देवरावजी प्रगट शिपाई
१८ श्री. किशोर प्रभाकरजी आग्रे सुरक्षा कर्मचारी
१९ श्री. दीपक चिरकूटराव डोनारकर वाहनचालक
२० श्री. दिनेश पुरुषोत्त्तमजी देशमुख वाहनचालक

दिघोरी शाखाक्र. कर्मचारी चे नाव पद
श्री. प्रभाकर भैय्यालालजी धोपटे अधिकारी
कु. मीनाक्षी ल. वाकोडीकर लिपिक
सौ. गौरी प्रशिन चिपाटे लिपिक
श्री. प्रमोद अर्जुन कुंजलकर शिपाई