सहकारी वर्षांतील अहवाल

आधुनिक बँकिंग सुविधा ज्या सुरक्षित आणि वेगवानही आहे.

अतूट बंधनाचे नाते म्हणजे. श्री शुभलक्ष्मी क्रेडिट को.ऑपरेटिव्ह सोसायटी लि.

वार्षिक अहवालआपल्या संस्थेचा सन २०२१-२०२२ या सहकारी वर्षांचा अहवाल आपणासमोर सादर करीत आहोत. संचालक मंडळाच्या वतीने ३१ मार्च २०२२ रोजी संपलेल्या ३२ व्या सहकारी वर्षांचा अहवाल व ह्या सहकारी वर्षांत संस्थेने केलेल्या कामकाजाची माहिती ह्या सांकेतिक स्थळा मार्फत आपणासमोर सादर करतांना आनंद होत आहे.