पतसंस्थेचे दैनिक अभिकर्ता वर्ग

आधुनिक बँकिंग सुविधा ज्या सुरक्षित आणि वेगवानही आहे.

अतूट बंधनाचे नाते म्हणजे. श्री शुभलक्ष्मी क्रेडिट को.ऑपरेटिव्ह सोसायटी लि.

पारडी शाखासंस्थेचे प्रामाणिक व एकनिष्ठ दैनिक अभिकर्ता वर्ग.

क्र. अभिकर्ता चे नाव
श्री. हामदेव निंबाजी रारोकर
श्री. ईश्वर आनंदरावजी लेंडे
श्री. विनोद हेमराजजी अंबागडे
श्री. कृष्णा महादेवरावजी मारोडे
श्री. राजेश उपासराव अरसपुरे
श्री. संजय दामोधरराव मानकर
श्री. सुनील बाबुरावजी कानफाडे
कैलास रुपचंद्रजी ढोबळे
श्री. नितीन आनंदरावजी मानकर
१० श्री. सचिन हरिश्चंद्रजी रारोकर
११ श्री. नरेश जगन्नाथजी ब्राह्मणकर
१२ श्री. प्रकाश मारोतरावजी भुरे
क्र. अभिकर्ता चे नाव
१३ श्री. प्रवीण भैय्याजी वैद्य
१४ श्री.सारंग वासुदेवरावजी खराबे
१५ श्री. राजेश्वर श्रीपतरावजी दिवटे
१६ श्री. विष्णु उमरावजी मलेवार
१७ श्री. प्रवीण विठठ्लरावजी भोंगाडे
१८ श्री. प्रमोद हेमराजजी अंबागडे
१९ श्री. कैलास निळकंठरावजी कटारे
२० श्री. निलेश प्रभाकररावजी टिचकुले
२१ श्री. देविदास भैय्यालालजी धोपटे
२२ श्री. नितीन विष्णुजी आखरे
२३ श्री. विनोद हरिभाउजी ठवकर
२४ श्री. दामोधर चंद्रभानजी भिवगडे
क्र. अभिकर्ता चे नाव
२५ श्री. दिलीप हरिचंद्रजी ठवकर
२६ श्री. राजेश पामाजी मलेवार
२७ श्री. राजू नामदेवराव जांभुळकर
२८ श्री. अनुप रामराव साळवे
२९ श्री. राजेंद्र चिंधूजी मानकर
३० श्री. प्रशिन दत्तात्रयजी चिपाटे
३१ श्री. दिनेश केशवराव चेडगे
३२ श्री. देवेंद्र लक्ष्मण वाकोडीकर
३३ श्री. झनकलाल मनिराम गौतम
३४ श्री. रजत ईश्वरजी मलेवार

दिघोरी शाखाक्र. अभिकर्ता चे नाव
श्री. अनिल शालिकरामजी भस्मे
श्री. विजय उरकूराजी भजबुजे
श्री. प्रकाश ब्रिजलालजी सारवा
श्री. प्रवीण मनोहररावजी वंजारी
श्री. राहुल ज्ञानेश्वरजी पाटील
क्र. अभिकर्ता चे नाव
श्री. विनोद वासुदेवजी कोरडे
श्री. अविनाश मोहन दहीवले
श्री. आकाश मनोहर मलेवार
श्री. राजू हरिचंद्र तलमले
१० श्री. अभिजित अरुण सहारे